Välj en sida

Längd 57min

År 1947 på Västbanken råkade tre fåraherdar hitta ett par gamla rullar. Föga visste de att deras fynd snart skulle utgöra den största upptäckten i den bibliska arkeologins historia. Dödahavsrullarna utforskar historien om dessa fynd, undersöker vad vi har lärt oss av dem under decennierna och tolkar hur de har format och utmanat världens medvetande.

Under decenniet som följde efter den första upptäckten, skulle fler rullar hittas i de grottiga miljöerna i regionen. Dessa tvåtusenåriga gamla rullar hade aldrig setts under åren sedan de skapades, och de innehöll närmare tusen manuskript med uppenbarande information. Som filmen tydliggör har forskare kämpat för att dechiffrera de verkliga betydelserna av rullarna och den skattkammare av insikter de innehåller.