Välj en sida

Enligt dokumentären Evolution vs. God är darwinismen ett språng i tro som ligger långt ifrån kreationismen när det gäller att förklara mysterierna med vår existens. Filmen som kunde ha presenterat en fascinerande öppen debatt om ett avgörande ämne, övergår snabbt till en ytlig genomskumning.

Under hela filmens gång får vi blixtar av snabbt redigerade intervjusegment med biologi- och ekologiprofessorer vid både University of Central Los Angeles och University of Southern California, såväl som många av de unga studenter som de instruerar. Många av dessa ämnen anses vara de smartaste hjärnorna inom sitt område, och de håller var och en fast i sin övertygelse, men filmskaparens sjudande antiintellektuella hållning undergräver deras förmåga att framgångsrikt argumentera för sin sak vid varje tur.

Gång på gång anstränger sig filmaren inte för att motivera sin egen tro med de påtagliga bevis han kräver av sina oliktänkande. Om man tar hans centrala argument för nominellt värde – att evolutionen inte kräver mindre trosprång än kreationismen – varför skulle någon känna sig tvungen att byta ut den ena förklaringen mot den andra?