Välj en sida

Längd 60min

Historien om guld är historien om civilisationer. Dess betydelse har förblivit konstant genom hela mänskligheten. Vad är det med denna ädla metall som inger en sådan nivå av förtroende att generationer av människor konsekvent har använt den som en metod för utbyte och mätning av välstånd? Finns det verkligen inga andra kända element som kan jämföras med denna dyrbara vara?

Att bryta guld är en plågsam process eftersom gruvarbetare först måste erkänna att framgångsfrekvensen för prospektering är notoriskt låg. Om de övervinner detta hinder måste de tänka på kostnaderna förknippade och det nödvändiga långa tidsåtgången. Beroende på var de kan hitta varan måste de då också tänka på kulturella och andra sociopolitiska faktorer som kommer att påverkas av deras insatser.

Genom hela inslaget kommer du att få en förståelse för varför guld alltid kommer att nämnas i alla diskussioner om pengars verkliga värde och varför alla civilisationer alltid har haft det högt och använt det som en metod för utbyte. Presentatörerna ger en förståelse för processen som krävs för att utvinna guld och göra det användbart i kommersiella miljöer, går på djupet och ger information om hur guld köps och säljs runt om i världen. De utvecklar olika intressenters attityder till guld och hur dessa perspektiv kom till och även varför de är betydelsefulla och bör noteras.